Budynek przed remontem

Budynek po remoncie

Strona główna

Witamy na stronie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Szaserów”

Aktualności:

 

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku


Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego
ul. Wspólna Droga 27A
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego
ul. Szklanych Domów 11A
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego
ul. Szaserów 120
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego
ul. Garwolińska 22
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego
ul. Szklanych Domów 7A

Informacja z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Praga Południe dla

użytkowników wieczystych gruntów


Biuletyn Nr 4_styczeń 2018 r.


Ogłoszenie
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szaserów” zatrudni pracownika na stanowisko:
gospodarz posesji

Wymagania: dyspozycyjność, sumienność, punktualność.
Do obowiązków pracownika będzie należało utrzymywanie porządku i czystości na posesji – prace sezonowe


Informacja dla nieruchomości przy ul. Wspólna Droga 23, 23, 25A i Szaserów 116


Dyżur Rady Nadzorczej SM „Szaserów”_styczeń 2018r.

Podziękowanie dla mieszkańców budynku przy ul. Wspólna Droga 25

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Pomieszczenie strychowe do wynajęcia

_________________________________________________________________________

WYKUP GRUNTÓW NA WŁASNOŚĆ – INFORMACJA

_________________________________________________________________________

Biuletyn Nr 3 z dnia 26 06 2017 r.

_________________________________________________________________________

Jubileusz 60-lecia położenia kamienia węgielnego pod budowę naszego Osiedla

_________________________________________________________________________

Paczki dla potrzebujących mieszkańców otrzymane od Fundacji z Sercem

Podziękowania Zarządu SM „Szaserów” dla Fundacji z Sercem

_________________________________________________________________________

IV Piknik Rodzinny w dniu 03 06 2017

_________________________________________________________________________

Biuletyn Nr 2 z dnia 12 04 2017 r.

_________________________________________________________________________

UWAGA WAŻNA INFORMACJA! Od dnia 22 marca 2017 r. czasowa zmiana siedziby Spółdzielni
_________________________________________________________________________
Zarząd SM „Szaserów” przekazuje mieszkańcom Spółdzielni informację z Urzędu m.st. Warszawy odnośnie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok bieżący
_________________________________________________________________________

Poniżej informacja dotycząca pozytywnego zaopiniowania obu obywatelskich projektów uchwał w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.
Oba projekty zostaną wprowadzone do porządku obrad Rady m. st. Warszawy w dniu 9 lutego 2017r.
Informacja dot. bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność_obrady Rady m .st. Warszawy w dniu 09 02 2017 r.

Biuletyn Nr 1 z dnia 05 01 2017

_________________________________________________________________________

Skład Rady Nadzorczej /zgodnie z uchwałą Nr 3/2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 22.11.2016 r./


Ogłoszenie dotyczące wolnych boksów motorowych_Szklanych Domów 7


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szaserów” informuje, że opłaty czynszowe
należy wnosić co miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Wykaz posesji obsługiwanych przez gospodarzy domów

Wieczyste użytkowanie – artykuł


 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SZASERÓW”
04-346 Warszawa,
ul. Szklanych Domów 13
PKO BP IX O/ W-wa
39 1020 1097 0000 7002 0090 0225