Statut spółdzielni

Pełny tekst Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SZASERÓW”