OGLOSZENIA

aktualne:

2018 r.

Dyżur Rady Nadzorczej SM „Szaserów” styczeń

_________________________________________________________________________

2017 r.

Dyżur Rady Nadzorczej SM „Szaserów” październik
____________________________________________________________________________________________
Dyżury Rady Nadzorczej SM „Szaserów” kwiecień_maj_________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Informacja o zorganizowanym na osiedlu mobilnym posterunku w dniu 13.02.2017 r. i 20.02.2017 r.
____________________________________________________________________________________________
Dyżury członków Rady Nadzorczej SM „Szaserów”

Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 12 01 2017 r. budynki S.D.9 i 11A, W.D.27A, Sz.118
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 17 01 2017 r. budynki S.D.7, 7A, 7B i 9A
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 18 01 2017 r. budynki W.D.23, 25, 25A, Sz.116
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 24 01 2017 r. budynki S.D. 11,13, G.26 i 26A
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 25 01 2017 r. budynki Sz.120, 120A, 120B i 122
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 26 01 2017 r. budynki W.D. 29, 31, S.D. 3 i 3A

2016 r.

Ogłoszenie dotyczące wolnych boksów motorowych_Szklanych Domów 7