OGLOSZENIA

aktualne:

2018 r.

Ogłoszenie_pomieszczenie gospodarcze do wynajęcia_Garwolińska 24

Ogłoszenie_pomieszczenie gospodarcze do wynajęcia_Szaserów 116

Ogłoszenie_pomieszczenie gospodarcze do wynajęcia_Szaserów 120B

Ogłoszenie_pomieszczenie gospodarcze do wynajęcia_Szaserów 122

Ogłoszenie_pomieszczenie gospodarcze do wynajęcia_Szklanych Domów 3A

Ogłoszenie_pomieszczenie gospodarcze do wynajęcia_Szklanych Domów 7A

Ogłoszenie_pomieszczenie gospodarcze do wynajęcia_Wspólna Droga 25

Ogłoszenie_pomieszczenie gospodarcze do wynajęcia_Wspólna Droga 27A


Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego
Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku_Szaserów 118
Informacja dla nieruchomości przy ul. Wspólna Droga 23, 23, 25A i Szaserów 116
Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku_Szklanych Domów 3A
Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego
Dyżur Rady Nadzorczej SM „Szaserów” styczeń

2017 r.

Podziękowanie dla mieszkańców budynku przy ul. Wspólna Droga 25
Dyżury Rady Nadzorczej SM „Szaserów” październik
Dyżury Rady Nadzorczej SM „Szaserów” kwiecień_maj
Informacja o zorganizowanym na osiedlu mobilnym posterunku w dniu 13.02.2017 r. i 20.02.2017 r. 
WYKUP GRUNTÓW NA WŁASNOŚĆ – INFORMACJA
Zarząd SM „Szaserów” przekazuje mieszkańcom Spółdzielni informację z Urzędu m.st. Warszawy odnośnie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok bieżący
_________________________________________________________________________
Poniżej informacja dotycząca pozytywnego zaopiniowania obu obywatelskich projektów uchwał w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.
Oba projekty zostaną wprowadzone do porządku obrad Rady m. st. Warszawy w dniu 9 lutego 2017r.
Informacja dot. bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność_obrady Rady m .st. Warszawy w dniu 09 02 2017 r.
Wieczyste użytkowanie – artykuł
UWAGA WAŻNA INFORMACJA! Od dnia 22 marca 2017 r. czasowa zmiana siedziby Spółdzielni

Dyżury członków Rady Nadzorczej SM „Szaserów”

Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 12 01 2017 r. budynki S.D.9 i 11A, W.D.27A, Sz.118
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 17 01 2017 r. budynki S.D.7, 7A, 7B i 9A
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 18 01 2017 r. budynki W.D.23, 25, 25A, Sz.116
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 24 01 2017 r. budynki S.D. 11,13, G.26 i 26A
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 25 01 2017 r. budynki Sz.120, 120A, 120B i 122
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 26 01 2017 r. budynki W.D. 29, 31, S.D. 3 i 3A

2016 r.

Ogłoszenie dotyczące wolnych boksów motorowych_Szklanych Domów 7