OGLOSZENIA

aktualne:

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku


2018 r.

Dyżur Rady Nadzorczej SM „Szaserów” styczeń

2017 r.

Dyżur Rady Nadzorczej SM „Szaserów” październik
Dyżury Rady Nadzorczej SM „Szaserów” kwiecień_maj
Informacja o zorganizowanym na osiedlu mobilnym posterunku w dniu 13.02.2017 r. i 20.02.2017 r. 

Dyżury członków Rady Nadzorczej SM „Szaserów”

Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 12 01 2017 r. budynki S.D.9 i 11A, W.D.27A, Sz.118
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 17 01 2017 r. budynki S.D.7, 7A, 7B i 9A
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 18 01 2017 r. budynki W.D.23, 25, 25A, Sz.116
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 24 01 2017 r. budynki S.D. 11,13, G.26 i 26A
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 25 01 2017 r. budynki Sz.120, 120A, 120B i 122
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 26 01 2017 r. budynki W.D. 29, 31, S.D. 3 i 3A

2016 r.

Ogłoszenie dotyczące wolnych boksów motorowych_Szklanych Domów 7