REGULAMINY

Wszystkie pliki Regulaminów są zapisane w formacie PDF.

Należy kliknąć nazwę regulaminu, aby otworzyć go w nowym oknie.

 


Aneks Nr 1  z dnia 23.03.2021 r. do Regulaminu Eksploatacji Lokali /Uchwała nr 3/2021/ 
Regulamin Eksploatacji Lokali SM „Szaserów” w Warszawie /uchwała nr 10/2018/

Regulamin przyjmowania członków i ustanawiania praw do lokali w SM „Szaserów”_/Uchwała nr 27/2020/

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM „Szaserów” /Uchwała nr 14/2020/

Regulamin zasad tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w SM „Szaserów”_/Uchwała nr 27_2017/ 
Uchwała nr 2/2020

Zasady budowy i finansowania wind i innych urządzeń dźwigowych tego typu w budynkach zasobów SM „Szaserów” /Uchwała nr 25/2018/

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w SM „Szaserów”_/Uchwała nr 28_2017/

Tekst Jednolity zasad udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SM „Szaserów” w Warszawie_/Uchwała nr 21_2017/

Regulamin Konkursu na najładniejszy ogródek i ukwiecony balkon/galerię w SM „Szaserów”_formularz zgłoszeniowy_/Uchwała nr 3_2017/
Uchwała nr 23/2018 dot. przyznania nagród

Regulamin Rad Nieruchomości/uchwała nr 10_2016/

Tekst jednolity po zmianach Regulaminu rozliczania kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody i odprowadzenia ścieków w budynkach SM Szaserów obowiązujący od 01 10 2015 r /Uchwała nr 26_2015/pdf 
Uchwała nr 20/2018 Rady Nadzorczej z dnia 30.10.2018 r. dot. zmian w Regulaminie

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni /Uchwała nr 1_2014/pdf

Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach SM „Szaserów”/Uchwała nr 6_2013/pdf
Uchwała nr 22/2018 Rady Nadzorczej z dnia 30.10.2018 r. dot. zmian w Regulaminie

Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SM „Szaserów” /Uchwała nr 7_2013/pdf

Regulamin udostępniania dokumentów w SM Szaserów w Warszawie /Uchwała nr 22_2012/ Wniosek do pobrania dostępny w zakładce akty prawne.pdf

Regulamin Rady Nadzorczej SM „Szaserów” w Warszawie / Uchwała nr 5_2010 II część WZ z dnia 25 01 2010/pdf

Regulamin użytkowania ogródków przydomowych w SM „Szaserów” /Uchwała nr 21_2009/pdf

Regulamin Walnego Zgromadzenia w SM „Szaserów” /Uchwała nr 1_2009/pdf