REGULAMINY

Wszystkie pliki Regulaminów są zapisane w formacie PDF.

Należy kliknąć nazwę regulaminu, aby otworzyć go w nowym oknie.

 

Regulamin przyjmowania członków i ustanawiania praw do lokali w SM „Szaserów”_/uchwała nr 27/2020/

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM „Szaserów” /uchwała nr 14/2020/

Regulamin zasad tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w SM „Szaserów”_/uchwała nr 27_2017/ 
Uchwała nr 2/2020

Zasady budowy i finansowania wind i innych urządzeń dźwigowych tego typu w budynkach zasobów SM „Szaserów” /Uchwała nr 25/2018/

Regulamin Eksploatacji Lokali SM „Szaserów” w Warszawie /Uchwała nr 10/2018/

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w SM „Szaserów”_/uchwała nr 28_2017/

Tekst Jednolity zasad udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SM „Szaserów” w Warszawie_/uchwała nr 21_2017/

Regulamin Konkursu na najładniejszy ogródek i ukwiecony balkon/galerię w SM „Szaserów”_formularz zgłoszeniowy_/uchwała nr 3_2017/
Uchwała nr 23/2018 dot. przyznania nagród

Regulamin Rad Nieruchomości/uchwała nr 10_2016/

Tekst jednolity po zmianach Regulaminu rozliczania kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody i odprowadzenia ścieków w budynkach SM Szaserów obowiązujący od 01 10 2015 r /uchwała nr 26_2015/pdf 
Uchwała nr 20/2018 Rady Nadzorczej z dnia 30.10.2018 r. dot. zmian w Regulaminie

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni /uchwała nr 1_2014/pdf

Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach SM „Szaserów”/uchwała nr 6_2013/pdf
Uchwała nr 22/2018 Rady Nadzorczej z dnia 30.10.2018 r. dot. zmian w Regulaminie

Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SM „Szaserów” /uchwała nr 7_2013/pdf

Regulamin udostępniania dokumentów w SM Szaserów w Warszawie /uchwała nr 22_2012/ Wniosek do pobrania dostępny w zakładce akty prawne.pdf

Regulamin Rady Nadzorczej SM „Szaserów” w Warszawie / uchwała nr 5_2010 II część WZ z dnia 25 01 2010/pdf

Regulamin użytkowania ogródków przydomowych w SM „Szaserów” /uchwała nr 21_2009/pdf

Regulamin Walnego Zgromadzenia w SM „Szaserów” /uchwała nr 1_2009/pdf