SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Skład Rady Nadzorczej /zgodnie z uchwałą Nr 3/2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 22.11.2016 r./

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SM „SZASERÓW”
wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.11.2016 r.

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
PRZEWODNICZĄCY p. Andrzej Rajkiewicz
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO p. Elżbieta Prus
SEKRETARZ p. Robert Seredziuk
KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY p. Aleksandra Spławska
CZŁONEK KOMISJI p. Robert Seredziuk
CZŁONEK KOMISJI p. Klaudia Cabańska
CZŁONEK KOMISJI p. Alicja Szymańska-Wyrzykowska
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
PRZEWODNICZĄCY p. Sebastian Pączek
CZŁONEK KOMISJI p. Elżbieta Prus
CZŁONEK KOMISJI p. Grzegorz Kowalczyk
CZŁONEK KOMISJI p. Zenon Liebert

2018r.

Dyżur członków Rady Nadzorczej SM „Szaserów”_styczeń


2017r.

Dyżur członków Rady Nadzorczej SM „Szaserów” październik

Dyżur członków Rady Nadzorczej SM „Szaserów” maj_czerwiec

Dyżur członków Rady Nadzorczej SM „Szaserów” kwiecień_maj

Dyżur członków Rady Nadzorczej SM „Szaserów” luty_marzec