SKŁAD RADY NADZORCZEJ

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SM „SZASERÓW”
wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.11.2019 r. /kadencja 2019-2022/.

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
PRZEWODNICZĄCY p. Andrzej Rajkiewicz
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO p. Magdalena Dobrzyńska
SEKRETARZ p. Klaudia Cabańska
KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY p. Grzegorz Kowalczyk
CZŁONEK KOMISJI p. Alicja Szymańska-Wyrzykowska
CZŁONEK KOMISJI p. Magdalena Tomaszuk
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
PRZEWODNICZĄCY p. Elżbieta Prus
CZŁONEK KOMISJI p. Robert Seredziuk
CZŁONEK KOMISJI p. Łukasz Stachurko
CZŁONEK KOMISJI p. Klaudia Cabańska