SKŁAD RADY NADZORCZEJ

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SM „SZASERÓW”
wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.11.2019 r. /kadencja 2019-2022/.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SM „SZASERÓW”:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Klaudia Cabańska
Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Magdalena Dobrzyńska
Sekretarz – Pani Elżbieta Prus

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Grzegorz Kowalczyk
Członek Komisji – Pani Alicja Szymańska-Wyrzykowska
Członek Komisji – Pani Magdalena Tomaszuk
Członek Komisji – Pani Magdalena Dobrzyńska

Przewodnicząca Komisji Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi – Pani Elżbieta Prus
Członek Komisji – Pan Łukasz Stachurko
Członek Komisji – Pani Alicja Szymańska-Wyrzykowska

Członek Rady Nadzorczej – Pan Andrzej Rajkiewicz