STATUT SPÓŁDZIELNI

Pełny tekst Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SZASERÓW”

STATUT SM SZASEROW zarejestrowany w dniu 06 07 2015.pdf

Statut SM Szaserow Tekst Jednolity z dnia 16 05 2011 nieaktualny