OGLOSZENIA

aktualne:

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego


2019 r.
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego
Inf. o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Dzielnicy Praga Południe dot. wycinki drzewa_Topola włoska 
Inf. o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Dzielnicy Praga Południe dot. wycinki drzew_Klon srebrzysty nr 71 i 72 i Topola Simona nr 76 
Inf. o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Dzielnicy Praga Południe dot. wycinki drzew_Topola Simona nr 13 i 14 
Inf. o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Dzielnicy Praga Południe dot. wycinki drzew_Topola Simona nr 40 i Klon pospolity nr 50 
Inf. o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Dzielnicy Praga Południe dot. wycinki drzew_Topola Simona nr 65 i 66

2018 r.
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości 
Ogłoszenie_pomieszczenie gospodarcze do wynajęcia_Garwolińska 24 
Ogłoszenie_pomieszczenie gospodarcze do wynajęcia_Szaserów 122 
Ogłoszenie_pomieszczenie gospodarcze do wynajęcia_Wspólna Droga 25

2017 r.
Podziękowanie dla mieszkańców budynku przy ul. Wspólna Droga 25 
Dyżury Rady Nadzorczej SM „Szaserów” październik 
Dyżury Rady Nadzorczej SM „Szaserów” kwiecień_maj 
Informacja o zorganizowanym na osiedlu mobilnym posterunku w dniu 13.02.2017 r. i 20.02.2017 r. 
WYKUP GRUNTÓW NA WŁASNOŚĆ – INFORMACJA 
Zarząd SM „Szaserów” przekazuje mieszkańcom Spółdzielni informację z Urzędu m.st. Warszawy odnośnie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok bieżący
_________________________________________________________________________
Poniżej informacja dotycząca pozytywnego zaopiniowania obu obywatelskich projektów uchwał w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.
Oba projekty zostaną wprowadzone do porządku obrad Rady m. st. Warszawy w dniu 9 lutego 2017r.
Informacja dot. bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność_obrady Rady m .st. Warszawy w dniu 09 02 2017 r. 
Wieczyste użytkowanie – artykuł 
UWAGA WAŻNA INFORMACJA! Od dnia 22 marca 2017 r. czasowa zmiana siedziby Spółdzielni
Dyżury członków Rady Nadzorczej SM „Szaserów”

Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 12 01 2017 r. budynki S.D.9 i 11A, W.D.27A, Sz.118 
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 17 01 2017 r. budynki S.D.7, 7A, 7B i 9A 
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 18 01 2017 r. budynki W.D.23, 25, 25A, Sz.116 
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 24 01 2017 r. budynki S.D. 11,13, G.26 i 26A  
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 25 01 2017 r. budynki Sz.120, 120A, 120B i 122 
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 26 01 2017 r. budynki W.D. 29, 31, S.D. 3 i 3A

2016 r.
Ogłoszenie dotyczące wolnych boksów motorowych_Szklanych Domów 7