OGLOSZENIA

aktualne:

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

2018 r.

Ogłoszenie_pomieszczenie gospodarcze do wynajęcia_Garwolińska 24
Ogłoszenie_pomieszczenie gospodarcze do wynajęcia_Szaserów 122
Ogłoszenie_pomieszczenie gospodarcze do wynajęcia_Wspólna Droga 25
Ogłoszenie_pomieszczenie gospodarcze do wynajęcia_Wspólna Droga 27A

2017 r.

Podziękowanie dla mieszkańców budynku przy ul. Wspólna Droga 25
Dyżury Rady Nadzorczej SM „Szaserów” październik
Dyżury Rady Nadzorczej SM „Szaserów” kwiecień_maj
Informacja o zorganizowanym na osiedlu mobilnym posterunku w dniu 13.02.2017 r. i 20.02.2017 r. 
WYKUP GRUNTÓW NA WŁASNOŚĆ – INFORMACJA
Zarząd SM „Szaserów” przekazuje mieszkańcom Spółdzielni informację z Urzędu m.st. Warszawy odnośnie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok bieżący
_________________________________________________________________________
Poniżej informacja dotycząca pozytywnego zaopiniowania obu obywatelskich projektów uchwał w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.
Oba projekty zostaną wprowadzone do porządku obrad Rady m. st. Warszawy w dniu 9 lutego 2017r.
Informacja dot. bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność_obrady Rady m .st. Warszawy w dniu 09 02 2017 r.
Wieczyste użytkowanie – artykuł
UWAGA WAŻNA INFORMACJA! Od dnia 22 marca 2017 r. czasowa zmiana siedziby Spółdzielni

Dyżury członków Rady Nadzorczej SM „Szaserów”

Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 12 01 2017 r. budynki S.D.9 i 11A, W.D.27A, Sz.118
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 17 01 2017 r. budynki S.D.7, 7A, 7B i 9A
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 18 01 2017 r. budynki W.D.23, 25, 25A, Sz.116
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 24 01 2017 r. budynki S.D. 11,13, G.26 i 26A
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 25 01 2017 r. budynki Sz.120, 120A, 120B i 122
Zebranie dot. wyboru Rad Nieruchomości w dniu 26 01 2017 r. budynki W.D. 29, 31, S.D. 3 i 3A

2016 r.

Ogłoszenie dotyczące wolnych boksów motorowych_Szklanych Domów 7