Ważne telefony

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Straż Miejska 986
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie wodociągowe 994

JEDNOSTKI TERENOWE

STACJA ul. Grenadierów 34 (22) 810-84-15
JEDNOST. ul. Majdańska 38/42 (22) 810-04-10
KOMENDA ul. Grenadierów 73 (22) 603-76-55
Oddz. TERENOWY ul.Lubelska (22) 619-15-86
STOEN ul. Chrzanowskiego 12 (22) 821-54-11
GAZOWNIA ul. Goździków 25 (22) 812-48-02
Z.E.C. obw.5 ul. Kordeckiego 64 (22) 610-50-45
M.P.W.i K. pl. Starynkiewicza 5 (22) 841-06-70

W zakresie konserwacji Spółdzielnia obsługiwana jest przez firmę:
Warszawski Zakład Remontowo Budowlany – Andrzej Maj.

Awarie i usterki zgłaszamy w godzinach pracy Administracji pod
nr telefonu działu administracyjnego: 603 310 888.

Po godzinach pracy biura Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy wszelkie awarie zgłaszamy: do pogotowia firmy WZRB Andrzej Maj tel. 604 608 872.

Awarie domofonów zgłaszamy do biura Spółdzielni lub Administratora p. Jacka Kleniewskiego.