Budynek przed remontem

Budynek po remoncie

Strona główna

Witamy na stronie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Szaserów”

Aktualności:

 

Informacja o I terminie przeglądów wentylacji

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Tomasz Kucharski, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szaserów” wraz z Fundacją Piwnica Poetycka ENS zapraszają w dniu 08.10.2020 r. na międzypokoleniowy warsztat barwienia papieru „Kolorowa jesień” prowadzenie Katarzyna Kimula

Ogłoszenie dotyczące wolnych miejsc postojowych do wynajęcia do lutego 2021 roku

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Tomasz Kucharski, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szaserów” wraz z Fundacją Piwnica Poetycka ENS zapraszają w dniu 30.09.2020 r. na międzynarodowe mitingi hobbystów spotkanie pierwsze „Porozmawiajmy o fotografii” prowadzenie Marek Urbański

Informacja dla mieszkańców dotycząca kosztów energii cieplnej (centralne ogrzewanie i podgrzew ciepłej wody)

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Tomasz Kucharski, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szaserów” wraz z Fundacją Piwnica Poetycka ENS zapraszają w dniu 25.09.2020 r. na Wieczór opowieści o wybitnych kobietach_Anatol Karoń WIELKIE MALARKI

Informacja dotycząca przyznania Certyfikatu_Miejsce Przyjazne Seniorom” 2019-2021.
CERTYFIKAT dla SM „Szaserów”_Miejsce Przyjazne Seniorom 2019-2021

Informacja w sprawie podwyższenia na okres próbny 2 miesięcy temperatury załączania czujnika temperatury zewnętrznej na węzłach.
Informacja nie dotyczy budynków: ul. Garwolińska 24 i ul. Szaserów 122.

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Tomasz Kucharski, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szaserów” wraz z Fundacją Piwnica Poetycka ENS zapraszają na podwórkowe spotkania z filmem pt.: „KLATKA PO KLATCE” projekcje 13 – 22 września 2020 roku godz. 19:30

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Tomasz Kucharski, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szaserów” wraz z Fundacją Piwnica Poetycka ENS zapraszają w dniu 10.09.2020 r . na wernisaż sąsiedzkich prac z warsztatu malarstwa intuicyjnego i warsztatów ceramicznych pod kierunkiem Jolanty Chodkiewicz

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy podziękowania, które Spółdzielnia otrzymała za udział w „37 konkursie Warszawa w kwiatach i zieleni”.
Szczególne podziękowania, Zarząd SM „Szaserów” składa Pani Agacie Wronce za podjętą inicjatywę udziału w Konkursie. Zgłoszenie dotyczyło: terenu Zielonej Ławeczki, ogródka Państwa Joanny i Bartłomieja Makolus oraz ogródka Pani Katarzyny Kimuli.
Podziękowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Szaserów” dotyczące „37 konkursu Warszawa w kwiatach i zieleni”

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Tomasz Kucharski, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szaserów” wraz z Fundacją Piwnica Poetycka ENS zapraszają na bezpłatne zajęcia cykliczne w poniedziałki „Z szydełkiem przez świat”  prowadzenie Edyta Szulc


Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Tomasz Kucharski, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szaserów” wraz z Fundacją Piwnica Poetycka ENS zapraszają w poniedziałki, środy i piątki na ćwiczenia ruchowe, oddechowe dla Seniorów „Uwierz w siebie pracuj nad sobą” prowadzenie Marek Urbański

W związku z epidemią, Zarząd SM „Szaserów”, informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni nie odbędzie się w czerwcu 2020 roku.

INFORMACJA O WSTRZYMANIU BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W BIURZE SPÓŁDZIELNI

Konkurs_Warszawa w kwiatach i zieleni

Fundacja Piwnica Poetycka ENS na Rzecz Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwraca się z prośbą o pomoc i wsparcie

Od 12.05.2020 r. Fundacja Piwnica Poetycka ENS „KREDENS POD OKNAMI” rusza z akcją_„Posiłek dla Potrzebującego”

Informacja o wstrzymanych wyborach do Rad Nieruchomości

Ogłoszenie o wolnych miejscach postojowych

Uwaga Mieszkańcy ważna informacja na temat możliwości uzyskania rekompensaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wnioski dla osób posiadających prawo odrębnej własności do złożenia w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty w przypadku opłacenia użytkowania wieczystego za 2019 rok przez właściciela lokalu

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty w przypadku, gdy właściciel lokalu nie dokonał opłaty za grunt za 2019 rok

Szczegółowe informacje o wydarzeniach Programu Senioralnego zamieszczane są również na Facebooku_Kredens pod oknami. Zapraszamy.


Szanowni Mieszkańcy!

informujemy, że Spółdzielnia w wyniku współpracy z firmą Veolia Energia Warszawa S.A. otrzymała tzw. „Białe Certyfikaty” za uzyskanie efektywności energetycznej poprzez doposażenie wszystkich węzłów w budynkach w moduły ciepłej wody użytkowej.
W związku z powyższym Spółdzielnia otrzymała grant w kwocie 109 045,04zł brutto.
Powyższa kwota przeznaczona będzie na zasilenie funduszu remontowego.
Poniżej załączamy Dyplom uzyskany z firmy Veolia Energia Warszawa S.A. „Białe Certyfikaty”
Veolia_Białe Certyfikaty

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szaserów” informuje, że opłaty czynszowe należy wnosić co miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Prezentacja historii zasobów Spółdzielni – plik zip (170 MB)

INFORMACJA dot. RODO

Ogłoszenie_pomieszczenie gospodarcze do wynajęcia_Wspólna Droga 25

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
Wykaz posesji obsługiwanych przez gospodarzy domów

Biuletyn Nr 6_lipiec 2019 r.

Biuletyn Nr 5_lipiec 2018 r.

Biuletyn Nr 4_styczeń 2018 r.

Biuletyn Nr 3_z dnia 26 06 2017 r.

Biuletyn Nr 2_z dnia 12 04 2017 r.

Biuletyn Nr 1_z dnia 05 01 2017 r.

 


[/column]


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SZASERÓW”
04-346 Warszawa,
ul. Szklanych Domów 5d lok. 39
PKO BP IX O/ W-wa
39 1020 1097 0000 7002 0090 0225