Zarząd SM “Szaserów” informuje o nowych opłatach za zimną wodę i ścieki, obniżonej stawce za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłatach z tytułu c.o. i c.w.u.

ELEKTRONICZNE BIURO
OBSŁUGI KLIENTA

  • salda swojego konta czynszowego
  • udziału w ankietach
  • szybkiego kontaktu z naszą Spółdzielnią
  • prostego zgłaszania spraw/awarii
  • otrzymywania powiadomień o bieżących, ważnych dla Mieszkańców wydarzeniach
  • dokumentów w wersji cyfrowej (wnioski, deklaracje)
0
Budynków
0
Lokali Mieszkalnych
0 m2
Terenów zielonych
0
Członków Spółdzielni
0
Garaży
0
Miejsc postojowych

Szybki kontakt z nami

Jacek Kleniewski:

Numer telefonu: 603 310 888

Adres e-mail: administrator@smszaserow.pl

Paulina Michalec:

Numer telefonu: 22 592 36 39 lub 662 164 424

Adres e-mail: p.michalec@smszaserow.pl

Numer telefonu: 539 905 904

Adres e-mail: czynsze@smszaserow.pl

Informacja o czynszach: w celu identyfikacji prosimy w zapytaniu podawać dwie pierwsze i cztery ostatnie cyfry numeru rachunku

Numer telefonu: 784 077 506

Adres e-mail: dcm@smszaserow.pl

Natalia Lewkowicz:

Numer telefonu: 22 592 36 39 lub 602 275 721

Adres e-mail: kadry@smszaserow.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szaserów” przyjmuje interesantów po uprzednim zapisaniu się na rozmowę lub umówieniu się na spotkanie telefonicznie w sekretariacie.
Sekretariat czynny:
poniedziałkiw godz. 9:00 – 17:00
wtorki, środy, czwartkiw godz. 9:00 – 12:00

Dział Czynszowy Biuro Księgowe „Liwan” przyjmuje interesantów:
poniedziałkiw godz. 15:00 – 17:00
środyw godz. 12:00 – 14:00

Administrator SM „Szaserów” przyjmuje interesantów:
poniedziałkiw godz. 15:00 – 17:00
wtorki, środy, czwartkiw godz. 10:00 – 12:00

Inspektor Nadzoru ds. budowlanych przyjmuje interesantów:
poniedziałkiw godz. 15:00 – 17:00
środyw godz. 12:00 – 14:00

Dział członkowsko – mieszkaniowy przyjmuje interesantów:
poniedziałkiw godz. 14:00 – 16:00
środyw godz. 8:00 – 15:00

PIĄTEK JEST DNIEM WEWNĘTRZNYM

BEZ PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Ważne telefony

Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998
Policja: 997
Straż Miejska: 986
Pogotowie energetyczne: 991
Pogotowie gazowe: 992
Pogotowie ciepłownicze: 993
Pogotowie wodociągowe: 994

STACJA ul. Grenadierów 34: (22) 810-84-15
JEDNOST. ul. Majdańska 38/42: (22) 810-04-10
KOMENDA ul. Grenadierów 73: (22) 603-76-55
Oddz. TERENOWY ul.Lubelska: (22) 619-15-86
STOEN ul. Chrzanowskiego 12: (22) 821-54-11
GAZOWNIA ul. Goździków 25: (22) 812-48-02
Z.E.C. obw.5 ul. Kordeckiego 64: (22) 610-50-45
M.P.W.i K. pl. Starynkiewicza 5: (22) 841-06-70

W zakresie konserwacji Spółdzielnia obsługiwana jest przez firmę:
Warszawski Zakład Remontowo Budowlany – Andrzej Maj.

Awarie i usterki zgłaszamy w godzinach pracy Administracji pod
nr telefonu działu administracyjnego: 603 310 888.

Po godzinach pracy biura Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy wszelkie awarie zgłaszamy: do pogotowia firmy WZRB Andrzej Maj pod telefonem 604 608 872.

Awarie domofonów zgłaszamy do biura Spółdzielni lub Administratora p. Jacka Kleniewskiego.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SZASERÓW”

04-346 Warszawa,
ul. Szklanych Domów 5d lok. 39
PKO BP IX O/ W-wa
39 1020 1097 0000 7002 0090 0225

NIP: 1132486483
REGON: 015756657
KRS: 0000210965

Kontakt:
sekretariat@smszaserow.pl