Zarząd spółdzielni

Zarząd SM „Szaserów”:

Stanowisko
Prezes Zarządu SM „Szaserów” mgr inż. Krzysztof Jurewicz
Zastępca Prezesa SM „Szaserów” Ewa Łukszo
Pełnomocnik Zarządu SM „Szaserów” Wanda Lipińska

Księgowość:

Stanowisko
LIWAN BIURO RACHUNKOWE Wanda Lipińska Wanda Lipińska
czynsze@smszaserwow.pl
lub księgowość@smszaserow.pl

 

Stanowisko
Inspektor Nadzoru p. Grzegorz Zawilski 602 272 297