Zarząd spółdzielni

Zarząd SM „Szaserów”:

Stanowisko
Prezes Zarządu SM „Szaserów” Marek  Mieszanowski
Zastępca Prezesa SM „Szaserów” Ewa Łukszo
Pełnomocnik Zarządu SM „Szaserów” Wanda Lipińska

Księgowość:

Stanowisko
LIWAN BIURO RACHUNKOWE Wanda Lipińska Wanda Lipińska
czynsze@smszaserow.pl